راهنما
نكات مهم
1- مصرف كننده محترم توجه داشته باشيد هرگونه جابجايي سهميه ممنوع بوده و مي بايست سهميه را در محل مشخص شده مصرف نماييد.
2- توجه داشته باشيد مصرف شما با ضريب توليد همخواني داشته باشد.سوخت ذخيره خود را به شركت ملي پخش اعلام نماييد.
3- در صورت تخلف از سوي مصرف كنندگان برابر قانون و مفاد دستورالعمل صادره برخورد خواهد شد.
4- متقاضي بايد تمام اطلاعات و مدارك خواسته شده را با دقت تكميل و يا ارسال نمايد. در صورت ارائه هرگونه اطلاعات غلط و يا مدارك مجعول سهميه اي تعلق نخواهد گرفت. چنانچه به نوعي سوخت تحويل گردد فرد خاطي تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت.
5- توجه داشته باشيد در صورت نياز به حضور شما در يكي از دستگاههاي متولي مي بايست تا زمان اعلام شده حتماً حاضر شويد.
6- متقاضي محترم توجه داشته باشيد در صورت كاهش توليدات يا پايان فعاليت و يا كاهش ادوات يا ماشين آلات مي بايست سريعاً ناحيه شركت ملي پخش منطقه را مطلع نماييد.
نحوه ثبت نام و تقاضاي فرآورده
1) جهت درخواست فرآورده ابتدا بايد ثبت نام نمائيد.
2) براي ثبت نام مي بايست از طريق آدرس www.Tejaratasan.ir وارد سامانه درخواست فرآورده های نفتی شوید.
3) با توجه به نوع فعاليت و يا نوع كاربري سوخت از طريق ثبت نام شخص حقيقي يا حقوقي اقدام به ثبت نام نمائيد.
4) پس از تكميل فرمها با زدن ثبت، سيستم به شما يك نام كاربري و كلمه عبور خواهد داد.
***توجه: نام كاربري و كلمه عبور را كه سيستم به شما داده با دقت نگهداري نمائيد. زيرا در هر زمان به منظور ورود به سيستم جهت درخواست مجدد سوخت و يا پيگيري درخواستهاي قبلي به آن نياز خواهيد داشت . ***
5) در صورت ورود اطلاعات غلط در سامانه ،فرآورده به شما تعلق نخواهد گرفت.
6) با وارد نمودن نام كاربري و كلمه عبور وارد سيستم مربوط به خود شويد.
7) به منظور تكميل نوع درخواست فرآورده براساس نوع كاربري سوخت درخواست خود را با دقت تكميل نمائيد .
8) مقدار درخواستي خود را براساس نوع خوراك، سوخت و يا ذخيره مشخص نمائيد.
***منظور از خوراك: زمانيكه شما ميخواهيد از فرآورده نفتي مشتقات ديگري بدست آوريد. ***
*** منظور از سوخت: زمانيكه شما ميخواهيد اين نوع فرآورده را فقط به مصرف سوخت اعم از توليد سرما يا گرما و يا به كار انداختن ماشين آلات صنعتي، كشاورزي و ... برسانيد.***
***منظور از باقيمانده : مقدار فرآورده باقيمانده از دوره قبل در نزد شماست. ***
***منظوراز ذخيره: مقدار درخواست براي ذخيره كردن . ***
9) حتماً مصرف درخواستي خود را در يك دوره زماني مشخص اعلام نمائيد.
10) آدرس محل بكارگيري سوخت را دقيقاً مشخص نمائيد.
11) بعد از صفحه ثبت تقاضا به صفحه ارسال مدارك (ضمائم مدارك) هدايت خواهيد شد. در اين قسمت توجه داشته باشيد شما ميبايست مدارك خود را براساس ليست مدارك مورد نياز از 1 صفحه تا 6 صفحه در يك فضاي مناسب اسكن نمائيد.
12) در قسمت ضمائم مدارك با انتخاب BROWSE به مكاني كه قبلاً مدارك اسكن شده وجود دارد مراجعه کتيد و آن را انتخاب نماييد. توجه: هر كدام از مدارك بايد با فرمت JPG,Bmp,Jpeg باشد وحجم هر كدام از مدارك نبايستي از 200 کيلو بایت بيشتر باشد. اشد وحجم هر كدام از مدارك نبايستي از 200 کيلو بایت بيشتر باشد.
13) در انتها سيستم به شما پيام (ثبت نام شما با موفقيت انجام شد) داده و يك شماره ثبت درخواست خواهد داد.
نحوه پيگيري تقاضاها
1) از آدرس www.Tejaratasan.ir و با وارد نمودن نام کاربري و کلمه عبور وارد سامانه شويد.
2) از قسمت" ليست درخواستها " وضعيت تقاضاي مورد نظر خود را با زدن دكمه "پيگيري تقاضا" مشاهده نمائيد.
3-چنانچه پس از گذشت مدت زمان مقرر درخواست شما بررسي نشده بود، به صورت تلفني درخواست خود را از سازمان مربوطه پيگيري نماييد.
4- در صورت عودت درخواست خود ميتوانيد با توجه به دليل عودت، درخواست جديد ثبت نماييد.
مدارک مورد نياز به تفکيک نوع کاربرد فراورده نفتي
منازل مسکوني : تصوير آخرين قبض برق, سند مالکيت، سرسوش کوپن ارزاق
چاه آب کشاورزي: پروانه بهره برداري, كپي اساسنامه
چاه آب غير کشاورزي: پروانه بهره برداري, كپي اساسنامه
ماشين آلات كشاورزي: سند خودرو یا مبايعه نامه خريد
واحد توليدي(صنفی یا صنعتی): جواز تاسيس و سند روزنامه, پروانه بهره برداري, پيمان حمل و نقل
واحد خدماتي و صنفي: پروانه بهره برداري
گلخانه ها: پروانه بهره برداري, سند گلخانه
معادن: پروانه بهره برداري, پيمان حمل و نقل
سنگ بري: جواز تاسيس و سند روزنامه, پروانه بهره برداري, پيمان حمل و نقل
ايزوگام: جواز تاسيس و سند روزنامه, پروانه بهره برداري, پيمان حمل و نقل
مرغداري: پروانه بهره برداري, برگ جوجه ريزي(خريد جوجه) و برگ بهداشت
دامداري: پيمان حمل و نقل, پروانه بهره برداري, جواز تاسيس و سند روزنامه
ماشين آلات راه سازي: قرار داد فيمابين راه و ترابري و شرکت پيمانکار
شرکت شن و ماسه: مجوز پروانه بهره برداري از معاون فني استانداري
توليد قارچ : پروانه بهره برداری
شناور صيادي: گواهينامه ثبت شناور، گواهينامه فني و ايمني، مجوز صيد قبلي و جديد، وکالتنامه قانوني
شناورهاي تجاري-مسافربري: گواهينامه ثبت شناور،گواهينامه فني-ايمني، مانيفست کالا و پروانه خروج
حفاري چاه آب: پروانه بهره برداري از سازمان آب و مجوز تاسيس
کارخانه آسفالت سازي: پروانه بهره برداري از سازمان صنايع و معادن
نيروگاه: ليست تاييد شده ميزان سوخت توسط وزارت نيرو
پرورش آبزيان: پروانه بهره برداري
صنايع تبديلي کشاورزي: پروانه بهره برداري و اعلام مشخصات ديگ بخار
سردخانه : پروانه بهره برداری ، تاييديه ظرفيت مورد استفاده
سد سازي:قرارداد منعقده ، ليست ماشين آلات مورد تاييد سازمان آب
كوره پزخانه صنعتي: پروانه بهره برداري
کوره پزخانه سنتي : پروانه کسب
پمپ آب سيار: پروانه بهره برداري
ريخته گري : جواز کسب

ساير: اينگونه درخواستها جهت بررسي مستقيما به شرکت پخش ارجاع ميشوند و ميبايست مجوز مربوط به سازمان متولي ارسال گردد.